Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
  
Hỗ trợ khách hàng

Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

   
Sắp xếp: Giá từ: đến

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THÔNG THÔNG TIN - Phương Pháp & Ứng Dụng
Mã sp:TH-CSDL74
Tác giả:Chủ biên: Nguyễn Hồng Phương, Huỳnh Minh Đức - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:69,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TỰ HỌC MICROSOFT ACCESS 2002 TRONG 21 NGÀY (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL67
Tác giả:Chủ biên: Đoàn Thiện Ngân, Đoàn Thị Thanh Diễm, Hoàng Đức Hải, Bùi Thanh Phong, Châu Sỹ Phú
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:96,000đ

SQL SERVER 2005 - Lập Trình Nâng Cao (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL65
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:86,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

SQL SERVER 2005 - Lập Trình Thủ Tục Và Hàm (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL64
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:96,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

SQL SERVER 2005 - Lập Trình T - SQL (Kèm 1 CD bài tập - Tái bản)
Mã sp:TH-CSDL57
Tác giả: Phạm Hữu Khang - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:79,000đ

LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU - Tập 2
Mã sp:TH-CSDL56
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Trang, Nguyễn Thị Ngọc Mai - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:52,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU - Tập 1
Mã sp:TH-CSDL55
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Trang, Nguyễn Thị Ngọc Mai - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:79,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ - Tập 2: Windows Trong Linux (Kèm 1 CD bài tập và 1 CD giáo trình điện tử)
Mã sp:TH-HDH30
Tác giả: Hoàng Đức Hải, Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:65,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

PL/SQL ORACLE - Tập 2
Mã sp:TH-CSDL53
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đức Hải - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:69,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

PL/SQL ORACLE - Tập 1 (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL52
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đức Hải - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:69,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ - Tập 2: Word Trong Linux (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-VP67
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân, Phương Lan
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:49,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN UML
Mã sp:TH-LT108
Tác giả: Huỳnh Văn Đức, Hoàng Đức Hải - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:69,000đ

GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN UML (Ấn bản dành cho Sinh viên)
Mã sp:TH-LT107
Tác giả: Huỳnh Văn Đức, Hoàng Đức Hải - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:29,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

LẬP TRÌNH SQL CĂN BẢN (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL44
Tác giả: Đoàn Thiện Ngân, Hoàng Đức Hải, Đoàn Thị Thanh Diễm
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:72,000đ

LẬP TRÌNH SQL CĂN BẢN (Ấn bản dành cho Sinh viên - Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL43
Tác giả: Đoàn Thiện Ngân, Hoàng Đức Hải, Đoàn Thị Thanh Diễm
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:38,000đ

QUẢN TRỊ SQL SERVER 2000 (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL39
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:109,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VỚI JAVA (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-LT84
Tác giả:Chủ biên: Đoàn Thiện Ngân, Nguyễn Kim Châu, Phạm Lành, Hoàng Đức Hải
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:79,000đ

C# 2005 - Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 và SQL Server - Quyển 2: Các chức năng dành cho nhà tuyển dụng và quản trị (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL19
Tác giả: Phạm Hữu Khang - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:89,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

C# 2005 - Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 và SQL Server - Quyển 1: Các chức năng dành cho người xin việc (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-CSDL18
Tác giả:Chủ biên: Phạm Hữu Khang - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:89,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

C# 2005 - Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 2: Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 (Kèm 1 CD)
Mã sp:TH-TKWeb20
Tác giả:Chủ biên: Phạm Hữu Khang - Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:96,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới
1|
     Tiêu điểm
Top sách giảm giá
Top 100 sách tiêu biểu
Top 100 sách giới thiệu
Top 100 sách quan tâm
Top Hitech giảm giá
Top Hitech tiêu biểu
Top Hitech giới thiệu
Top Hitech quan tâm
Top người quan tâm
Top bài hay
Đồ chơi giảm giá
Nhiều người quan tâm
     Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu
Về OXI
Ý kiến khách hàng
Đối tác
Mua hàng
Hướng dẫn đặt hàng
Cam kết
Gửi thư điện tử
Gọi điện thoại
Chat qua Y!M
Hình thức thanh toán
Thắc mắc khiếu nại
Chính sách bảo hành
Phí vận chuyển
Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp
Đặt sách khác
Giới thiệu
HỖ TRỢ

Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc