Kết quả tìm kiếm:

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 11

TCVN 1045 : 1988 quy định phương pháp xác định độ bền xung nhiệt của thủy tinh silicat ở dạng vật liệu. Độ bền xung nhiệt là chỉ tiêu đặc trưng cho khả năng của thủy tinh chịu được sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ mà không bị nứt vỡ.

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 5

Bộ xây dựng Việt Nam đã có quyết định số 408/BXD-KHCN, ngày 26 tháng 6 năm 1996 xuất bản tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng lần thứ nhất.
Tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được xuất bản lần này sẽ thống kê toàn bộ các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành về xây dựng đã có đến 1/1997, nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng trong cả nước.

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 7

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong suốt quá trình xây dựng, kể cả thời gian chuẩn bị xây dựng, đến bàn giao công trình đưa vào sử dụng và trong thời gian bảo hành; nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 1

Bộ xây dựng Việt Nam đã có quyết định số 408/BXD-KHCN, ngày 26 tháng 6 năm 1996 xuất bản tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng lần thứ nhất.
Tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được xuất bản lần này sẽ thống kê toàn bộ các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành về xây dựng đã có đến 1/1997, nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng trong cả nước.

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ - Tập 1

Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị đưa ra công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác đưa ra các thuyết minh và quy định áp dụng; Công tác quét , gom rác trên hè , đường phố và vớt rác trên kênh , mương thoát nước;

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ - Tập 2 (Ban hành kèm theo QĐ số 39/2002/QĐ - BXD ngày 30-12-2002 của Bộ trưởng BXD)

Cuốn sách này giới thiệu cùng bạn Định Mức Dự Toán Môi Trường Đô Thị - Tập 2: Công Tác Sản Xuất Và Duy Trì Cây Xanh Đô Thị, ban hành kèm theo quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30-12-2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

GIÁO TRÌNH HÀN TIG

MỤC LỤC
Mở đầu CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN HÀN TIG
1. Vị trí tính chất của môđun
2. Mục tiêu của môđun
3. Nội dung của môđun
Mã bài MĐ 20 - 01. VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÀN TIG
1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy hàn TIG
...

GIÁO TRÌNH SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG
Bài 1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
1Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống nhiên liệu
2Sơ đồ cấu tạo và hoạt động của hệ thống nhiên liệu kiểu hút
3Bảo dưỡng bên ngoài các bộ phận của hệ thống nhiên liệu

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẤU THẦU LẬP, QUẢN LÝ, QUYẾT TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ, THI CÔNG XÂY DỰNG 2010 - 2011

Nhằm giúp các đơn vị, cá nhân và đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản cuốn sách “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy định mới nhất về đấu thầu, lập, quản lý, quyết toán chi phí đầu tư, thi công xây dựng 2010 - 2011”...

GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH DÙNG CHO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NGÀNH XÂY DỰNG

"Giáo trình tiếng Anh dùng cho công nhân kỹ thuật ngành xây dựng" được biên soạn theo từng bài, trong mỗi bài bao gồm: phần ngữ pháp (grammar), trình bày những kiến thức ngữ pháp cơ bản; phần luyện tập (practice) để củng cố ngữ pháp được bố trí từ dễ đến khó; phần bài khoá (text) với các đoạn hội thoại, các đoạn vǎn giúp người học làm quen với môi trường giao tiếp tiếng Anh; các bài tập (exercises) để người học vận dụng...

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG

Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu cho môn học kĩ thuật thi công các công trình xây dựng, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình Kĩ thuật thi công, với mong muốn phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp thuộc khối xây dựng...

GIÁO TRÌNH KẾT CẤU XÂY DỰNG

"Giáo Trình Kết Cấu Xây Dựng" là tài liệu dùng để giảng dạy và học tập trong trường trung học chuyên nghiệp xây dựng. Cuốn sách được biên soạn với hy vọng cung cấp cho mọi người trong nghành một tài liệu ngắn gọn và đủ dùng để phân tích tính toán và thiết kế cầu treo nói riêng hay hệ treo nói chung...

QUY CHUẨN HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH (Tái bản)

Cuốn sách này tập hợp những quy định thống nhất về thiết kế xây dựng công trình lắp đặt thiết bị cấp thoát nước trong nhà và công trình, nhằm đảm bảo các yêu cầu và tiêu chuẩn tối thiểu cho sức khoẻ, sự an toàn và lợi ích của người sử dụng hệ thống cấp thoát nước...

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN II - GARA ÔTÔ

Quy chuẩn Việt Nam 08: 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số: 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Quy chuẩn QCVN 08: 2009/BXD bao gồm các phần: Phần 1: Tầu điện ngầm; Phần 2: Gara ôtô.

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Môn học lý thuyết thống kê cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê các hiện tượng kinh tế - xã hội làm cơ sở cho học sinh nhận thức môn học thống kê doanh nghiệp và các môn chuyên môn của nghề...

GIÁO TRÌNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Cuốn sách có tham khảo các tài liệu đã được giảng dạy từ trước tới nay và đã thay đổi một số nội dung trong phương pháp lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình để đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi mới của tình hình quản lý chi phí xây dựng trong thời kỳ hiện nay.

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG

Nội dung cuốn Giáo trình tổ chức thi công chủ yếu giúp học sinh nắm bắt được những khái niệm cơ bản của công tác thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công; nắm được phương pháp cơ bản lập tiến độ thi công...

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CƠ SỞ (BXD - Hệ Cao Đẳng)

Cuốn sách này được biên soạn trên quan điểm ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng căn bản cho người chưa hiểu biết nhiều về máy tính có thể nắm bắt những vấn đề căn bản và thông dụng nhất phục vụ cho công việc hàng ngày...

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC XÂY DỰNG

Môn Cơ học xây dựng là một môn kỹ thuật cơ sở được giảng dạy trong các nhà trường chuyên ngành xây dựng. Cuốn sách này chính là một trong số những tài liệu góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho bộ môn này.

1| 2|