Kết quả tìm kiếm:

QUẢN TRỊ KINH DOANH (Tái bản lần thứ 7)

"Quản Trị Kinh Doanh" tái bản lần thứ bảy nhằm các mục đích:
Nâng cao một bước tính gắn kết giữa kiến thức môn học quản trị kinh doanh với các môn học bổ trợ ngành và chuyên ngành khác như Chiến lược kinh doanh, quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chi phí kinh doanh, Hậu cần kinh doanh...
Hoàn thiện nội dung môn học Quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại hơn.

BÀI TẬP THỰC HÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (Áp dụng cho Hệ chính quy)

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

BÀI TẬP THỰC HÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (Áp dụng cho Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

QUẢN TRỊ KINH DOANH (Tái bản lần thứ năm có bổ sung và sửa đổi)

Nội dung của cuốn giáo trình "Quản Trị Kinh Doanh" (nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp)  được đổi mới cơ bản theo tinh thần tăng cường cả tính lý luận và các kĩ năng cơ bản và được kết cấu thành 13 chương...

GIÁO TRÌNH TÍNH CHI PHÍ KINH DOANH

Giáo trình" Tính chi phí kinh doanh" là tài liệu giảng dạy và học tập chính thức cho sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh cũng được nghiên cứu môn học này. Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo rất bổ ích cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và các nhà quản trị doanh nghiệp. ...

QUẢN TRỊ KINH DOANH (Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp)

Tái bản giáo trình Quản trị kinh doanh (Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp) lần thứ tư này nhằm các mục đích:Nâng cao một bước tính gắn kết giữa kiến thức môn học Quản trị kinh doanh với các môn học bổ trợ ngành và chuyên ngành khác nhau; Hoàn thiện nội dung môn học Quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại hơn; Đảm bảo trang bị những kiến thức quản trị có tính nguyên lý chung...