Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
  
Hỗ trợ khách hàng

Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

   
Sắp xếp: Giá từ: đến

BÀI TẬP& BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (Phần 3 ) - Kế Toán Đầu Tư Tài Chính
Mã sp:KT-KT248
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:68,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Lý Thuyết Và Bài Tập
Mã sp:KT-KT245
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:198,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH DOANH - Lý Thuyết , Bài Tập Và Bài Giải (Hướng Dẫn Thực Hành Chi Tiết Bằng Excel)
Mã sp:KT-KT220
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:112,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - PHẦN 4: KẾ TOÁN THUẾ & BÁO CÁO THUẾ (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP) - Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010.
Mã sp:KT-KT218
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:78,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP (Dành Cho Sinh Viên Không Chuyên Ngành Kế Toán - Kiểm Toán)
Mã sp:KT-KT207
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:108,500đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

NGÂN HÀNG ĐỀ THI, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Mã sp:KT-KT206
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:68,500đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ( Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010)
Mã sp:KT-KT199
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:108,500đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (Đã cập nhật thông tứ 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010)
Mã sp:KT-KT198
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:66,500đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Lý Thuyết Và Bài Tập
Mã sp:KT-KT184
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:168,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải
Mã sp:KT-PT163
Tác giả: Nguyễn Thị Mỵ, Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:54,500đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Lý Thuyết Và Bài Tập
Mã sp:KT-KT175
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:66,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Kế Toán Thương Mại Và Dịch Vụ (Phần 2)
Mã sp:KT-KT174
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:62,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHẦN 3 - KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (Bài tập và bài giải)
Mã sp:KT-KT173
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Giá:68,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

BÀI TẬP & BÀI GIẢI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Mã sp:KT-QTKD321
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:68,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

BÀI TẬP & BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Phần I: Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất
Mã sp:KT-KT160
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:56,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHẦN 3- KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)
Mã sp:KT-KT156
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:54,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHẦN 2 - KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)
Mã sp:KT-KT155
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:56,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHẦN 1 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)
Mã sp:KT-KT154
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:58,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Mã sp:KT-TC76
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:68,500đ

KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN - Lý thuyết và bài tập
Mã sp:KT-KT152
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá:104,500đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới
1| 2|
     Tiêu điểm
Top sách giảm giá
Top 100 sách tiêu biểu
Top 100 sách giới thiệu
Top 100 sách quan tâm
Top Hitech giảm giá
Top Hitech tiêu biểu
Top Hitech giới thiệu
Top Hitech quan tâm
Top người quan tâm
Top bài hay
Đồ chơi giảm giá
Nhiều người quan tâm
     Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu
Về OXI
Ý kiến khách hàng
Đối tác
Mua hàng
Hướng dẫn đặt hàng
Cam kết
Gửi thư điện tử
Gọi điện thoại
Chat qua Y!M
Hình thức thanh toán
Thắc mắc khiếu nại
Chính sách bảo hành
Phí vận chuyển
Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp
Đặt sách khác
Giới thiệu
HỖ TRỢ

Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc