Kết quả tìm kiếm:

DÒNG SÔNG TRÔI KHUẤT ĐỊA ĐÀNG - Khoa Học Khám Phá

Dòng sông trôi khuất địa đàng, một tác phẩm khoa học song giàu chất thơ. Điều đó tạo nên những cảm xúc thi vị cho độc giả khi cầm trên tay cuốn sách về tri thức khoa học. Cuốn sách cho thấy một điều, khoa học không phải là một lĩnh vực khô cứng như người ta vẫn nghĩ...