Kết quả tìm kiếm:

CÂY THUỐC QUANH TA

Từ trước tới nay, đã có một số tài liệu nói về các loài cây cỏ mọc hoang ở nước ta trong việc phòng chữa bệnh. Số lượng cây cỏ mọc hoang nhưng hữu ích đó được sử dụng rất nhiều. Cuốn sách "Cây Thuốc Quanh Ta"  giới thiệu đến bạn đọc một số cây thuốc mà hàng ngày chúng ta dễ gặp dễ tìm.