NGUYỄN KHUYẾN - Tác Phẩm Và Lời Bình

Responsive image

Nguyễn Khuyến là người từng trải việc đời, lại có biệt tài về văn nôm. Văn ông làm đủ các lối: thơ, ca, hát nói, câu đối, văn tế... Ông thích tự vịnh tự trào, có vẻ ung dung phóng khoáng. Ông cũng hay giễu cợt người đời, chỉ trích thói đời một cách nhẹ nhàng kín đáo, rõ ra một bậc đại nhân quân tử muốn dùng lối văn trào phúng để khuyên răn người đời. Mỗi sáng tác của Nguyễn Khuyến đều thể hiện sự trải nghiệm, trăn trở về cuộc đời, về nhân tình thế thái. Trải nghiệm ấy đúc kết nên một sự nghiệp thơ văn khá đồ sộ với các tập thơ: Quế sơn thi tập, Yên đổ thi tập, Bách Liêu thi văn tập và nhiều bài hát ả đào, văn tế, câu đối truyền miệng…

"Nguyễn Khuyến – Tác phẩm và lời bình" bao gồm hai phần:

Phần một - Tác phẩm: chọn lọc những bài thơ nôm và thơ chữ Hán đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Khuyến: Trở về vườn cũ Ngày xuân dặn các con, Lên lão, Ông phỗng đá, Lời gái góa, Dục Thúy sơn, Hàm giang xuân thủy, Điệu quyên, Vịnh cúc…

Phần hai - Lời bình: các bài viết, bài bình về cuộc đời và những nét đặc sắc trong các tác phẩm thơ Nguyễn Khuyến. Qua đó, độc giả sẽ có được cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về con người cũng như phong cách sáng tác của nhà thơ tài hoa, nổi tiếng này.