Chính sách bảo hành

Bảo hành đối với sản phẩm công nghệ

Bảo hành sản phẩm công nghệ là khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất. Tất cả các sản phẩm công nghệ do XBOOK cung cấp đều được bảo hành theo thời hạn ghi trên sổ bảo hành và theo quy định riêng của từng hãng sản xuất đối với tất cả sự cố về kỹ thuật.