Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
0 Sản phẩm
  
Hỗ trợ khách hàng
04-6 2922 446
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

    Kinh tế -> Kế toán - Kiểm toán
Tiêu đề:  BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI - KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH & HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Biên Soạn Theo QĐ 15/2005-QĐ/BTC Ngày 20/3/2006)
Mã hàng: KT-KT14
NXB: Tài chính    Số trang:502
KT: 16x24cm    TL: 645 g    Xuất bản:  Quý I/2008
Giá bán: 80,000đ      Giá gốc:80,000đ
 
XBOOK đơn giản chỉ là "ĐẶT MUA "
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới
Khi nhấn vào nút ĐẶT MUA hệ thống sẽ giao tiếp với quý khách hướng dẫn:Thời gian nhận hàng, cách thanh toán, và nhận hóa đơn hoàn chỉnh nhất.

Tân trường

Cuốn sách có nội dung chính gồm các bài tập có lời giải mẫu; Lời giải đề nghị - Kế toán hợp nhất kinh doanh & hợp nhất báo cáo tài chính (Biên Soạn Theo QĐ 15/2005-QĐ/BTC Ngày 20/3/2006).

MỤC LỤC
Phần 1: Bài tập có lời giải mẫu
Bài số 1: Kế toán góp vốn bằng tiền, hiện vật vào doanh nghiệp, chi phí thành lập doanh nghiệp
Bài số 2: Hợp nhất theo từng cấp
Bài số 3: Hợp nhất trực tiếp
Bài số 4: Hợp nhất trực tiếp, đầu tư vòng tròn
Bài số 5: Chênh lệch khi hợp nhất, đánh giá lại công ty con, định khoản để lập bảng cân đối kế toán hợp nhất
Bài số 6: Hợp nhất, chênh lệch âm mua
Bài số 7: Hợp nhất, xử lý hàng tồn kho, chênh lệch chuyển đổi ngoại tệ, thuế hoãn lại
Bài số 8: Hợp nhất theo tỷ lệ
Bài số 9: Hợp nhất tương đương, chênh lệch mua, xử lý hàng tồn kho và tài sản cố định
Bài số 10: Hợp nhất, đầu tư nối tiếp, hợp nhất toàn phần, hợp nhất theo tỷ lệ, hợp nhất tương đương, loại trừ các tài khoản nội bộ, loại trừ lãi loại bộ, xử lý dự phòng, thuế hoãn lại
Bài số 11: Đánh giá tương đương, dự phòng giảm giá
Bài số 12: Đánh giá tương đương, thay đổi chênh lệch tương đương
Bài số 13: Hợp nhất - Sát nhập, hạch toán với giá trị trung hòa
Bài số 14: Hợp nhất - Sát nhập
Bài số 15: Hợp nhất - Sát nhập, đầu tư lẫn nhau
Bài số 16: Chia tách
Bài số 17: Phương pháp chuyển đổi báo cáo tài chính, phương pháp tỷ giá ban đầu
Bài số 18: Phương pháp chuyển đổi báo cáo tài chính, phương pháp ở giá đóng cửa
Bài số 19: Hợp nhất trên bảng cân đối kế toán, loại trừ hàng tồn kho, dự phòng tái cơ cấu, các khoản phải thu phải trả nội bộ
Bài số 20: Hợp nhất trên báo cáo kết quả kinh doanh, loại trừ hàng tồn kho, dự phòng tái cơ cấu, các khoản phải thu phải trả nội bộ
Bài số 21: Hợp nhất theo phương pháp mua, hợp nhất theo phương pháp "Hợp nhất vì lợi ích chung"
Bài số 22: Xác định lợi thế thương mại hay bất lợi thương mại
Bài số 23: Xác định lợi ích cổ đông thiểu số
Bài số 24: Hợp nhất từng cấp
Bài số 25: Hợp nhất trực tiếp
Bài số 26: Mang góp một phần tài sản
Bài số 27: Hợp nhất bằng cách lập ra một công ty mới, đầu tư vòng tròn, hợp nhất -Sát nhập
Bài số 28: Hợp nhất - Sát nhập, phương pháp hợp nhất theo tỷ lệ tương quan trao đổi
Bài số 29: Hợp nhất - Sát nhập, phương pháp hợp nhất bằng việc định giá của các khoản mang đến hợp nhất
Bài số 30: Giá trị trung hòa
Bài số 31: Giá trị trung hòa - Sự ảnh hưởng của giá trị trung hòa
Bài số 32: Hợp nhất - Đầu tư một chiều, công ty mua giữ cổ phiếu của công ty bị mua, giá trị mang hợp nhất và giá trị trao đổi bằng nhau
Bài số 33: Hợp nhất - Đầu tư một chiều, công ty mua giữ cổ phiếu của công ty bị mua, giá trị mang hợp nhất và giá trị trao đổi bằng nhau có giá trị trung hòa
Bài số 34: Hợp nhất - Đầu tư lẫn nhau, giá trị mang hợp nhất và giá trị trao đổi bằng nhau có giá trị trung hòa
Bài số 35: Hợp nhất - Đầu tư lẫn nhau, giá trị mang hợp nhất và giá trị trao đổi khác nhau có giá trị trung hòa
Bài số 36: Chia tách, các phương pháp chia tách - Phương pháp giá trị trao đổi, tách các công ty đã tồn tại
Bài số 37: Chia tách, các phương pháp chia tách - Phương pháp giá trị trao đổi, tách và thành lập công ty mới
Bài số 38: Chia tách, các phương pháp chia tách - Phương pháp giá trị mang hợp nhất, tách các công ty đã tồn tại
Bài số 39: Chia tách, các phương pháp chia tách - Phương pháp giá trị mang hợp nhất, tách và thành lập công ty mới
Bài số 40: Phạm vi hợp nhất, tỷ lệ kiểm soát trong trường hợp đầu tư trực tiếp
Bài số 41: Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, phương pháp hợp nhất toàn bộ, phương pháp hợp nhất tỷ lệ, phương pháp hợp nhất tương đương
Bài số 42: Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, phương pháp hợp nhất toàn bộ, hợp nhất từng cấp và hợp nhất trực tiếp
Bài số 43: Phương pháp hợp nhất, hợp nhất theo phương pháp mua, mua tài sản
Bài số 44: Phương pháp hợp nhất, hợp nhất theo phương pháp mua, mua bằng cách phát hành cổ phiếu
Bài số 45: Phương pháp hợp nhất, phương pháp hợp nhất vì lợi ích chung, mua bằng cách phát hành cổ phiếu
Bài số 46:  Phương pháp hợp nhất, hợp nhất theo phương pháp mua, lập báo cáo tài chính hợp nhất
Bài số 47: Phương pháp hợp nhất, hợp nhất vì lợi ích chung, lập báo cáo tài chính hợp nhất
Phần 2: Lời giải đề nghị

Gửi ý kiến của bạn về bài này:
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK
Điện thoại:(Quý khách có thể bỏ qua)

Để lại số điện thoại XBOOK sẽ chăm sóc tốt hơn!
Họ Tên
Email:
Tiêu đề:
OFF Telex

VNI VIQR

Nội dung:
 CÙNG TÁC GIẢ
THỰC HÀNH KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Phú Giang
Giá:70,000đ
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Sách chuyên khảo)
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Phú Giang
Giá:65,000đ
KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH & HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nguyễn Phú Giang
Giá:118,000đ
KẾ TOÁN DỊCH VỤ
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nguyễn Phú Giang
Giá:175,000đ
KẾ TOÁN QUỐC TẾ
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nguyễn Phú Giang
Giá:150,000đ
KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Th.S. Nguyễn Phú Giang
Giá:185,000đ
 CÙNG THỂ LOẠI
THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2011 (Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam)
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:175,000đ
26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (2001 - 2006)
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:89,000đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Lý Thuyết Và Bài Tập
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Tác giả: Phan Đức Dũng
Giá:198,000đ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Giá:180,000đ
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:199,000đ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Tập 2
Nhà xuất bản: Phương đông
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá:75,000đ
Xem thêm
     Sách
     Top ý kiến mới nhất
 yeu thich truyen helen kylo
Trong bài: HÊLEN - CHUYỆN KỂ VỀ CÁC DANH NHÂN THẾ GIỚI
nguyen viet chinh   18h - 15/6/2012
 helen kylo la mot nguoi vi dai ba da mang anh sang vinh hang cho tat ca ngug nguoi tan tat toi rat cam dong khi doc chuen ve co helen kylo
 tim hieu
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
nguyen van tinh   8h - 14/6/2012
 tim hieu ve day cap thep
 Sách cầm tìm
Trong bài: GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CAD - CAM PRO-ENGINEER WILDFIRE 5.0 (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC)
Lê Phú Phong   22h - 13/6/2012
 Chào bạn
Bạn cho mình hỏi bạn có sách giáo trình tự học và bài tập có lời giải mastercam 9.0 không bạn nhỉ?
Xin cảm ơn bạn nhìu nhé
 Thuat Tuong So
Trong bài: THUẬT TƯỚNG SỐ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC
Nguyen Van Ngoc   8h - 13/6/2012
 Rõ ràng, thuật tướng số từ lâu đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều người, nhiều giới trên một phạm vi hết sức rộng lớn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là một hiện tượng văn hoá đã cắm rễ rất sâu vào đời sống con người. Và chúng ta cũng không thể phê phán nó một cách đơn giản, một chiều. Suy cho cùng, thuật tướng số giống như một thứ khoa học dự báo có pha chút thần bí duy tâm. Chính vì lẽ đó mà nó luôn là vấn đề nóng của xã hội suốt hàng ngàn năm nay.
 Nhan Luan Dai Thong Phu
Trong bài: TỨ KHỐ TOÀN THƯ - NHÂN LUÂN ĐẠI THỐNG PHÚ XEM MẶT BIẾT NGƯỜI
Nguyen Van Ngoc   7h - 13/6/2012
 day la sach co net tuong dong voi dien cam tam the,cuon sach rat co gia tri nhieu mat,vua xem tuong mao vua bat hinh dung,biet nguoi -biet minh,qua nhien huu dung huu muu.
 tải nội dung
Trong bài: QUY HOẠCH DU LỊCH
trần thị ngọc sang   20h - 10/6/2012
 quy hoach du lich vung bien
 hoi dap nguyen li2
Trong bài: HỎI VÀ ĐÁP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH)
nguyen van dong   8h - 9/6/2012
 bieu hien cua gia tri thang du, quy luat gia tri thang du va gia tri hang hoa, quy luat gia tri trong 2 giai doan phat trien cua chu nghia tu ban
 thuy nghiep
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
mr   15h - 8/6/2012
 tim hieu
Tân trường
HỖ TRỢ
04-6 2922 446
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc