QUẢN TRỊ KINH DOANH (Tái bản lần thứ 7)

Responsive image

"Quản Trị Kinh Doanh" tái bản lần thứ bảy nhằm các mục đích:
Nâng cao một bước tính gắn kết giữa kiến thức môn học quản trị kinh doanh với các môn học bổ trợ ngành và chuyên ngành khác như Chiến lược kinh doanh, quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chi phí kinh doanh, Hậu cần kinh doanh...
Hoàn thiện nội dung môn học Quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại hơn.
Đảm bảo trang bị những kiến thức phương pháp luận quản trị kinh doanh, các kỹ năng rất cơ bản để sau khi nghiên cứu môn học này các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có đủ các kỹ năng cần thiết giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị kinh doanh.
Nội dung của cuốn giáo trình được đổi mới cơ bản theo tinh thần tăng cường cả tính lý luận và các kĩ năng cơ bản và được kết cấu thành 13 chương:
Chương 1: Khái lược về quản trị kinh doanh
Chương 2: Nhà quản trị
Chương 3: Tạo lập doanh nghiệp
Chương 4: Quản trị quá trình sản xuất
Chương 5: Quản trị nhân lực
Chương 6: Quản trị chất lượng
Chương 7: Quản trị công nghệ
Chương 8: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu
Chương 9: Quản trị tiêu thụ
Chương 10: Quản trị tài chính
Chương 11: Quản trị sự thay đổi
Chương 12: Tính kết quả và chi phí
Chương 13: Hiệu quả kinh doanh