Nguyên tử và phân tử

Responsive image

      Chiếc nhẫn bằng vàng chứa chừng 10 ngàn tỉ tỉ nguyên tử, chứa khoảng 100 tỉ choáng đầy dấu chấm kết thúc câu này.
      Hầu hết nguyên tử là những khoảng trống. nếu hạt có kích thước trái bóng quần vợt, điện tử ngần nhất cũng sa hơn 1 km.
      Prôtôn trong một nguyên tử nặng xấp xỉ hơn 2000 lần một điện tử(electron).
      Urani là nguyên tố tự nhiên nặng nhất trên trái đất, nhưng nguyên tử urani nặng hơn so với những nguyên tử của nguyên tố nhẹ nhất như kinh khí 200 lần(Hydrogene).
      Khi lò phản ứng hạt nhân ở Chernobyl nổ tung năm 1986, đám mây bụi phóng xạ vẫn còn được dò thấy sau khi gió thổi quanh trái đất 3 lần.