Hướng dẫn thanh toán trực tuyến

Thẻ quốc tế (Visa, Master...) và nội địa (VietComBank, TechComBank, Đông Á, SHB, VIB, VietinBank, ACB, ...) thông qua ví điện tử NgânLượng.vn!

Hướng dẫn thanh toán bằng tài khoản các ngân hàng

Thanh toán bằng cách chuyển khoản qua dịch vụ Internet-Banking

Hướng dẫn thanh toán

Sau khi chọn Ngân hàng và phương thức thanh toán tương ứng tại giao diện thanh toán của NgânLượng.vn, bạn cần chọn loại giao dịch thanh toán và nhập thông tin người mua. Hệ thống sinh ra một PHIẾU THU và hướng dẫn chi tiết các bước để hoàn tất quá trình thanh toán. Bạn hãy đăng nhập vào dịch vụ Internet-Banking của ngân hàng, thực hiện chuyển khoản tới số tài khoản UỶ NHIỆM của NgânLượng.vn tại ngân hàng theo số tài khoản tương ứng như danh sách dưới đây, ghi rõ lý do chuyển tiền là:
"Thanh toan cho phieu thu xxxxxx" (trong đó xxxxxx là mã phiếu thu do NgânLượng.vn đã tạo).

[ xem thêm hướng dẫn ]

Danh sách ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản qua Internet-Banking

Thanh toán bằng cách chuyển khoản tại cột ATM

Hướng dẫn thanh toán

Sau khi chọn Ngân hàng và phương thức thanh toán bằng chuyển khoản tại cột ATM, bạn thực hiện theo các bước tại trang thanh toán hoá đơn của NgânLượng.vn. Hệ thống sinh ra một PHIẾU THU và hướng dẫn chi tiết các bước để hoàn tất quá trình thanh toán. Tiếp đó, bạn hãy làm theo 2 bước sau:

Bước 1: Thực hiện lệnh chuyển khoản tại cột ATM

Bạn hãy đến cột ATM của Ngân hàng đã chọn, chuyển số tiền thanh toán hoá đơn vào tài khoản UỶ NHIỆM của NgânLượng.vn như danh sách dưới đây

Bước 2: Gửi thông báo xác nhận chuyển tiền bằng SMS

Bạn hãy soạn tin theo cú pháp: NL TT ATM [Mã phiếu thu] [Số tài khoản ngân hàng của bạn]
rồi gửi đến số 8199 để báo cho chúng tôi biết bạn đã chuyển tiền

Ví dụ: NL TT ATM 53603 1236542344532

Thanh toán bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền tại quầy giao dịch các ngân hàng

Hướng dẫn thanh toán

Sau khi chọn Ngân hàng và phương thức thanh toán bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền tại quầy giao dịch các ngân hàng, bạn thực hiện theo các bước tại trang thanh toán hoá đơn của NgânLượng.vn. Hệ thống sinh ra một PHIẾU THU và hướng dẫn chi tiết các bước để hoàn tất quá trình thanh toán. Tiếp đó, bạn hãy làm theo 2 bước sau:

Bước 1: Thực hiện lệnh chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại quầy giao dịch các ngân hàng

Bạn hãy đến các chi nhánh bất kỳ của Ngân hàng đã chọn, viết ủy nhiệm chi chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản ủy nhiệm của NgânLượng.vn như danh sách dưới đây, ghi rõ lý do chuyển tiền là:
"Thanh toan cho phieu thu xxxxxx" (trong đó xxxxxx là mã phiếu thu do NgânLượng.vn đã tạo).

Bước 2: Gửi thông báo xác nhận chuyển tiền bằng SMS

Sau khi chuyển tiền, hãy soạn tin nhắn SMS bằng điện thoại di động theo cú pháp: NL TT [Mã phiếu thu] rồi gửi đến số 8199 để báo cho chúng tôi biết bạn đã chuyển tiền.

Khi nhận được tin báo và kiểm tra được tiền về trên tài khoản ngân hàng (trong giờ hành chính), quá trình thanh toán sẽ được hoàn tất và bạn cũng như người Bán sẽ được thông báo qua Email và tin nhắn SMS.